Yeni Girişimcilerin Karşılaştığı 5 Zorluk

Yeni Girişimcilerin Karşılaştığı 5 Zorluk

Yeni Girişimcilerin Karşılaştığı 5 Zorluk

Dünya gelişiyor ve farklı sektörlerde yeni girişimciler ortaya çıkıyor. Her dönemde girişimcilerin karşılaştığı zorunluklar oluyor.

Günümüzde yeni girişimcilerin karşılaştığı 5 zorluk nedir? Girişimciler karşılaştığı her zorluğu aşma konusunda profesyonelleşmiş olduklarından, onlar attığı adımlar ile kendinden söz ettirmeyi başarıyor. İşte pes etmeyen girişimlerin karşısına çıkan 5 zorluk...


1-     Haksız Rekabet


Yeni girişimcilerin en önemli sorunları arasında haksız rekabet var. Büyük şirketlerden sıyrılmak her geçen zorlaşıyor. Reklam konusunda büyük şirketlerin çok daha büyük yatırımlar yapabiliyor olması, bunun yanında gerekli networku oluşturamayan girişimler tamamen aynı kulvarda yer almaya çabalıyor. Girişimcilerin tam bu anlamda ekonomik, sosyal, politik etkiler altında kalması ile de yaşanan sorun daha büyük bir probleme dönüşebiliyor. Her şeye rağmen burada girişimcinin gerçekten çekingen davranmadan, kendisini piyasada yer edinmek için her anlamda göstermesi gerekiyor.


2-     Teknolojik Yetersizlik


Girişimcinin günümüzde teknolojik anlamda yetersiz olması, başarısızlığa götürecek en önemli sebep olabilir. Girişimcilerin sorunları arasında ne yazık ki zaman zaman olabiliyor. Sebebi ise her sektör için teknolojik kullanımın aynı ölçüde gelişmemiş olması. Bir yandan rakiplerin teknolojik anlamda donanımlı şeklide ilerlerken, bir yandan genç girişimcilerin bu ve buna benzer sorunlar ile uğraşıyor olması da yaşanabilecek olan büyük problemler arasında.

Teknolojik anlamda yetersizlik, her dönemde girişimcilerin yaşadığı önemli sorunlar arasında.


3-     Sermaye Yetersizliği


Girişimcinin sermaye konusunda da kendisini geliştirmiş, en iyi şekilde yatırımını yapacak aşamada olması gerekiyor. Ancak elbette en büyük sorun, fikri buluğ sermaye konusunda eksiği olan gençler. Bunun dışında sermaye bulamıyor olunmasının yanı sıra, sermaye temini için bir yatırımcı bulmak da çok zor. Günümüz koşullarının ekonomik anlamda çok daha olumsuz sonuçları olması sebebi ile sermaye yetersizliği girişimlerin gecikmesine, ertelenmesine neden oluyor. Bu sorun da yapılacak olan pek çok iş için pek çok düşünce ve fikrin hayata geçirilmesi açısından büyük bir engel olarak görülüyor. Sermeye yetersizliği konusunda yatırımcı bulmak için girişimcinin bu aşamada kendisini göstermesi şart. Profesyonel hareket ederek, düşüncesini – fikrini en iyi şekilde pazarlayarak yatırımı tamamlayabilir.


4-     Bilgi Yetersizliği


Girişimcilerin bilgi yetersizliğinin olması da söz konusu olabilir. Yapılacak olan işlemler hakkında, kanun konusundaki bilgi yetersizliği, mevzuat konusunda bilgi yetersizliği gibi hususlar sorunlara neden olacak. Bunun için de aslında bilgiye erişim konusunda gerekenin araştırma ile yapılması şart. Girişimcilerin sorunları arasında bilgiye erişime ulaşmanın zorluğu yerine ertelenmesi var. Bu durumun yaşanmaması açısından en profesyonel şekilde hareket edilerek, bu sorunun ortadan kalkması sağlanabilir. Sizin için bilgi yetersizliğinin önüne geçmek, aslında 2010 yılından sonra girişimci olarak ortaya çıkmak çok daha az sorunla karşılaşmak demektir. Bu anlamda bilgiye ulaşmak çok daha kolay olduğundan, istendiğinde bilgi satın alınabiliyor.


5-     Tecrübe EksikliğiHer dönem girişimci için yaşanabilecek bir sorun. Ancak hata yaptıkça da öğrenen, hata yaptıkça da tecrübe edinen bir grubun içinde yer almak özel olacak. Elbette tecrübesiz olunması, pek çok duruma neden olabilir. Sonucunda ise kişinin ayağa kalkması gerçek bir tecrübe olacaktır. Yine de daha önce girişimlerinde başarılı olmuş ve tüm dünyanın tanıdığı girişimcilerin tecrübelerinden de faydalanabilirsiniz. Eksik gördüğünüz ve sizin için sorun teşkil edecek olan bu durumu aşmak açısından mutlaka tecrübe eksikliğinin de giderilmesi sağlanabilir. Araştırma yaparak, girişimcilerin öykülerini dinleyerek, gözlem yaparak girişimci sorunları arasında olan tecrübe eksikliğinin yok sayılması sağlanabilir. Kendi tecrübenizi edinmek için cesur davranarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.