Pazar Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Pazar Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Pazar Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Bir girişimde bulunacağınız zaman yapılacak ilk adım pazar analizi olmalıdır. Pazar analizi, ilgilendiğiniz piyasaya yönelik bilgi edinme sürecini ifade etmektedir. Edinilen bu bilgiler sonucunda hedef kitle belirlemiş olmaktadır. Yani bir ürün ya da hizmet için belirlenen potansiyel müşterilerdir. Son kullanıcı davranışlarını ölçümlemede kullanılan etkili bir tekniktir.

Pazar Analizi Yapma Aşaması

Pazar analizi dikkatli çalışma sonucu elde edilen verilere dayanan tekniktir. Bu tekniğin uygulanması ve yöntemleri girilecek pazara göre değişiklikler gösterebilir ancak temel bir başlangıç için aşağıdaki örnek sorular iyi bir başlangıç olabilir.

İşte sorular:

 • Rakiplerim kimlerdir?
 • Sektöre hakim rakibim kim? Rakibimin farklı olmasının sebepleri neler?
 • Hedef kitlem kimler?
 • Hedef kitlemin maddi kuvveti nedir?
 • Hedef kitleme nasıl ulaşırım?
 • Hedef kitlemin pazardaki alışkanlıkları nelerdir?

Piyasa şartlarına göre bu ve benzeri olarak türetebileceğiniz soruların yanıtlarını arayarak pazara giriş adımınızı güçlendirebilirsiniz. Böyle pazara girişiniz sonrası süreklilik ve büyüme sağlayabilmeniz kaçınılmaz olacaktır.

Pazar Analizi Yapmanın Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Her yıl yapılacak pazar analizi son gelişmelerden haberdar olma fırsatı sunacağı için ayakta kalmanıza destek olacaktır. Projelerinizin gelişimine, yeni iş fikirlerinin ortaya çıkmasına da ortam yaratacaktır.

Pazar analizi yapmanın bir faydası da müşterilerinizi ve rekabette olduğunuz firmaların güncel durumu hakkında bilgi akışı sağlayacaktır.

Pazar analizi ile birlikte risk yönetimi yapılmış olacağı için gereksiz risklerin alınmasının önüne geçilmiş olunur. Yeni bir proje adımında mevcut kararlarını etkileme ve değiştirme fırsatı sunarak minimum düzeyde risklerle karşılaşırsınız. SWOT analizi yaparak güçlü yönleri, zayıf yönler, sunulan fırsatlar ve tehditleri unsurlarını belirleyebilirsiniz.

İçinde bulunduğumuz dijital dönemden feyz alarak son trendleri takip ederek rakiplerinizden bir adım öne geçmeniz kaçınılmaz olacaktır.


Etkili yapılmış bir pazar analizi sonucunda girişimde bulunduğunuz alana dair faydalı çıktılar elde edersiniz. Bu çıktılar yönelimlerinizde sağlam basamak oluşturup güvenli adımlar atmanızı sağlar. 

Yapılan analiz ve değerlendirmeler neticesinde;

 • Mevcut pazar sorunlarını da gözlemleme fırsatı yakalayacağınız için mevcut sorunları görerek risk değerlendirmesi yapabilme şansı yakalanır.
 • Girişim planınızı yönetmenizi ve geliştirmenizi etkin kılar.
 • Karışık ortamdan kurtararak bilinçli adımlar atmanızı sağlar.
 • Pazar analizi yapmak hedef kitlenizi belirlemenize de yardımcı olacaktır.

Bu maddeler ışığında yapılacak birçok özel çalışma neticesinde güçlü bir pazar analizi verilerine sahip olursunuz.

Pazar Analizinde Çevre Etkisi

Hedef pazarda güçlü olabilmek için müşterinin yapısının bilinmesi gerekmektedir. Pazar analizinde çevre faktörü fırsat ve tehdit oluşturur. Bulunulan çevreye göre strateji oluşturmak dışarıya karşı mevcut girişiminizi koruyacaktır. Bu sayede tehditler karşısında önlem alacak ve fırsatları yükselmek üzere kullanma şansınız olacaktır. Dinamik ve sürekli değişim gösteren bir pazarda dış çevre faktörleri;

 • Ekonomik
 • Teknolojik
 • Politik
 • Demografik faktörlerdir.

Dış çevre faktörleri değişkenliğe açık olmadığı için pazar analizinde göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer çevre faktörleri ise müşteriler, rakipler, aracılar, tedarikçilerdir.

Pazar Analizi Çerçevesinde Kanuni Yükümlülükler Nelerdir?

27.11.2012 tarihinden Resmi Gazete'de yürürlüğe girmiş olan "Pazar Analizi Yönetmeliği" ile rekabet ortamını etkin kılınması, tekelleşmiş piyasaya yönelik çeşitli yükümlülüklerin getirilmesi gibi esasların korumaya alınması amaçlanmıştır.

Yönetmelikte aynı zamanda pazar analizi aşamaları olarak pazarın tanımı, düzenleme ihtiyaçları, rekabet ortamı, güçlü firmalar ve bu firmaların yükümlülüklerinin olduğundan bahsedilerek açıklama getirilmiştir.

Pazar analizi yapılırken, dijital anlamda eşit davranma yükümlülüğü, açıklık-şeffaflık, rakiplerle adil bir şekilde aynı ortamda bulunmak ve bu ortamı korumak gibi hususlara dikkat edilmesi gerekliliği de belirtilmiştir.

Pazar Analizinde Dijital Kaynaklardan Nasıl Faydalanırız?

Pazar analizi yapabileceğiniz aşağıdaki siteler aracılığı ile pazar araştırmanıza kaynak oluşturup aynı zamanda sosyal medya gözünden bir pencere yakalamış olursunuz. 

Bu sitelerden birkaçı:

 • Google Trends
 • Similar Web
 • Youtube
 • Survey Monkey olarak sıralanabilir.

Bu siteler aracılığıyla, ilgili konunun yıllara, çeşitli dönemlere, bölgelere göre istatistik verilerine ulaşılmaktadır.Sonuç olarak zaman ayrılarak yapılmış güçlü bir pazar analizi ile stratejik plan hazırlanır, hedeflere ulaşmada fayda sağlayıp, fırsatları yakalamanıza olanak sunar.